Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2022: Thảo luận về tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023

Ngày 24/11/2022, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2022 thảo luận về tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023; cho ý kiến và thông qua một số nội dung, chương trình, Đề án quan trọng khác.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; đại diện đoàn ĐBQH tỉnh, Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng các Đoàn thể, ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Trang – Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình bày dự thảo báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Trọng Trang – Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình bày dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023.

Báo cáo đánh giá năm 2022 đánh giá, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; song với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt kết quả rất tích cực trên các lĩnh vực, nổi bật là: Dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, tỷ lệ số ca mắc Covid-19 và tử vong do Covid-19 thuộc nhóm thấp nhất cả nước, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế – xã hội phát triển.

Các lĩnh vực kinh tế tiếp tục có bước phát triển; lĩnh vực nông, lâm nghiệp thủy sản sản xuất ổn định và khá toàn diện, lần đầu tiên trong 10 năm trở lại đây không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 1,585 triệu tấn, bằng 103,6% KH; năng suất các cây trồng chính đều cao hơn so với kế hoạch, trong đó năng suất lúa đạt 60,7 tạ/ha, vượt 3,7% KH. Giá trị sản phẩm bình quân trên 01 ha đất trồng trọt ước đạt 115 triệu đồng, tăng 3 triệu đồng so với năm 2021. Đã tích tụ, tập trung đất đai được 7.334 ha, bằng 100,5% KH; chuyển đổi 3.130 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác và trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản có giá trị cao hơn.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Trong lĩnh vực công nghiệp, Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2022 ước tăng 16,31% so với cùng kỳ; hầu hết các sản phẩm công nghiệp truyền thống, chủ yếu vẫn duy trì đà phát triển ổn định, có sản lượng tăng cao. Trong năm, có thêm một số cơ sở công nghiệp mới đi vào hoạt động như: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Nhà máy sản xuất gia công giày dép xuất khẩu Adiana Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, Nhà máy may xuất khẩu S&D Thanh Hóa tại xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn…; khởi công một số dự án quy mô lớn như: Dự án nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial, dự án Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2, góp phần tăng năng lực sản xuất công nghiệp của tỉnh.

Trong ngành dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2022 ước đạt 172.209 tỷ đồng, bằng 118,8% KH, tăng 26,5% so với cùng kỳ. Xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng trưởng cao; giá trị xuất khẩu ước đạt 5.518,4 triệu USD, bằng 96,8% KH, tăng 1,6%; tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa ước đạt 9.272,8 triệu USD, tăng 30,1%. Tổng lượng khách du lịch năm 2022 ước đạt 11,01 triệu lượt, bằng 110,1% KH, gấp 3,2 lần năm 2021.

Đồng chí Mai Xuân Liêm – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh vượt dự toán và tăng mạnh so với cùng kỳ. Tổng thu NSNN ước đạt 48.820 tỷ đồng, vượt 65% dự toán, tăng 20% so với cùng kỳ, đạt cao nhất từ trước đến nay. Thành lập mới doanh nghiệp vượt 16,7% kế hoạch.

Công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương được quan tâm. Các chỉ số về cải cách hành chính của tỉnh được cải thiện rõ rệt, trong đó Chỉ số hiệu quả Quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 của tỉnh đứng 3 cả nước, tăng 21 bậc so với năm 2020; Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021 đứng thứ 14 cả nước, tăng 15 bậc. Ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, quyết liệt; tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn trong năm 2022 ước đạt 98%.

Chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội tiếp tục được nâng lên; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao đạt kết quả tại các kỳ thi và các giải thi đấu; các chính sách sinh xã hội và cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đã tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022. Tai nạn giao thông chuyển biến tích cực, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ.

Báo cáo cũng thẳng thắn nhận định, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Kết quả GPMB các dự án sử dụng đất đạt rất thấp so với kế hoạch (đạt 57,3% KH); nhiều khó khăn, vướng mắc kéo dài trong GPMB chưa được giải quyết.Tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế xảy ra ở nhiều cơ sở y tế. Nợ đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN trong các doanh nghiệp chưa có dấu hiệu giảm; việc phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thu hồi nợ đọng BHXH cho người lao động trong doanh nghiệp còn hạn chế. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa còn những hạn chế; việc trùng tu di tích còn để xảy ra sai phạm, gây bức xúc trong dư luận. Một số đơn vị còn thiếu chủ động, quyết liệt trong giải quyết công việc; kết quả giải quyết công việc chưa cao. Tiến độ, chất lượng tham mưu, chất lượng xây dựng các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách của một số sở, ngành, địa phương có lúc, có việc còn chưa đáp ứng được yêu cầu phải báo cáo lại nhiều lần. Kỷ luật, kỷ cương, tinh thần, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao…

Báo cáo cũng đưa ra kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 11,0% trở lên, trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,0% trở lên; công nghiệp – xây dựng tăng 14,2% trở lên (công nghiệp tăng 15,3% trở lên; xây dựng tăng 11,9% trở lên); dịch vụ tăng 9,6% trở lên; thuế sản phẩm tăng 9,8% trở lên. Cơ cấu các ngành kinh tế: Nông, lâm, thủy sản chiếm 14,4%; công nghiệp – xây dựng chiếm 49,0%; dịch vụ chiếm 29,8%; thuế sản phẩm chiếm 6,8%. GRDP bình quân đầu người đạt 3.150 USD trở lên…

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, phát biểu kết luận, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với dự thảo Báo cáo, giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tiếp thu tối đa các ý kiến tại Hội nghị, hoàn chỉnh các báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đánh giá về nguyên nhân của những kết quả đạt được, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh hầu hết các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch, đặc biệt có những chỉ tiêu vượt so với kế hoạch; các vướng mắc, hạn chế, tồn tại cũ và mới đều được UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt. Đây là nỗ lực, sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp, cấp ngành và cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ, chia sẻ, tin tưởng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân; sự quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ của Trung ương.

Nhấn mạnh về những hạn chế, tồn tại, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý tình trạng thu hút đầu tư chưa đạt yêu cầu; công tác chuyển đổi số ở một số ngành chưa đạt mục tiêu…

Về nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, các khó khăn, thách thức tác động tới tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời gian tới vẫn rất lớn với nhiều yếu tố khó dự báo hơn, khó khăn, thách thức phải đối mặt còn nhiều, khó lường, nhất là biến động về giá xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào, áp lực lạm phát, chi phí sản xuất tăng cao; rủi ro về chuỗi cung ứng, nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu lớn, truyền thống bị thu hẹp, suy yếu, sự điều chỉnh chính sách của các nền kinh tế lớn, đối tác thương mại… Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới cần tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Thanh Hóa. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai các chính sách thuộc Chương trình; chủ động rà soát, đánh giá khả năng giải ngân, đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền phương án điều chỉnh, bổ sung nguồn lực cho chính sách khác còn dư địa để thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP trong trường hợp cần thiết. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 (2022 – 2023) theo Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, cần dự báo, đánh giá sát thực tiễn thuận lợi, khó khăn tình hình kinh tế – xã hội đảm bảo công tác lãnh, chỉ đạo điều hành “giữ ổn định”; đồng thời luôn nỗ lực cố gắng, thích ứng linh hoạt, sáng tạo để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra. Phải chuẩn bị chiến lược giai đoạn sau, chuẩn bị tốt công tác khởi công các dự án lớn… Góp ý cụ thể vào kế hoạch năm 2023, đồng chí yêu cầu cần nghiên cứu lại một số chỉ tiêu như xuất khẩu, huy động vốn phát triển… Cần có những biện pháp xử lý nghiêm khắc, có tính răn đe đối với công chức, viên chức vi phạm thực thi công vụ, trách nhiệm của người đứng đầu khi đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu quan trọng.

Tiếp đó, Hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh do Công an tỉnh soạn thảo; dự thảo Báo cáo dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2023 và Báo cáo phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023 do Sở Tài chính soạn thảo; các dự thảo: Kế hoạch đầu tư công tỉnh Thanh Hóa năm 2023, Điều chỉnh (đợt 2) Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Thanh Hóa, được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tại Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 11/10/2021, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của một số nguồn vốn ngân sách tỉnh chưa phân bổ chi tiết, Phương án rà soát, điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo…

Ngày 25/11/2022, Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 sẽ tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác.

Nguồn : Cổng thông tin điện tử Tỉnh Thanh Hoá

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *