Tiếp tục mở rộng sản xuất mở rộng vùng nguyên liệu

Đầu tư nâng cấp thiết bị chưng cất tinh dầu công nghiệp

Tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu

Giới thiệu sản phẩm tại hội nghị khách hàng

 

Tham gia hội nghị đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP đợt 3 năm 2022

Các chứng nhận đã được cấp

Tự hào Tinh thần Đông Nam Dược Miền Trung !!!

One thought on “Tiếp tục mở rộng sản xuất mở rộng vùng nguyên liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *